Στην Ελλάδα το UCMAS ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2018. Για να γίνουν οι μαθητές mental, δηλαδή να μπορούν να κάνουν πράξεις νοερά χωρίς την χρήση του άβακα, αυτό ξεκινά στον δεύτερο χρόνο των μαθημάτων του UCMAS. Πατήστε εδώ για να δείτε βίντεο από Κύπρο που υπάρχουν κέντρα που ξεκίνησαν το UCMAS το 2017. Σύντομα και στην Ελλάδα θα υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα.