Για εγγραφή, μέρες/ώρες και δίδακτρα, επικοινωνήστε με ένα από τα εγκεκριμένα κέντρα UCMAS στην Ελλάδα.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα επικοινωνήστε με τα κεντρικά του UCMAS Κύπρου & Ελλάδας στο +357 22 357 006.